บริการของเรา

ชุบโครงสร้างอาคาร

ชุบอุปกรณ์รางไฟ

ชุบตะแกรง

ชุบเหล็กกล่อง

ชุบถังน้ำมัน

ชุบโครงสร้าง/อุปกรณ์สาธารณูปโภค

ชุบตาข่ายลวด

อื่นๆ


         การชุบกัลวาไนซ์ เป็นการชุบเพื่อป้องกันผิวของเหล็กไม่ให้เกิดสนิม ส่งผลให้อายุการใช้งานของเหล็กนานขึ้น เหมาะกับงานที่ต้องสัมผัสกับอากาศร้อน และความชื้นสูง เช่น งานโครงสร้างสำหรับติดตั้งในที่กลางแจ้ง (Outdoor) เป็นต้น

         ระบบการชุบของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดภายใต้การควบคุมการผลิตด้วยระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมใบรับรองคุณภาพการชุบ ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจในกระบวนการชุบของเราได้ 100% เพราะเรามีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

         บริษัทฯ ให้บริการชุบกัลวาไนซ์ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เสาไฟฟ้า เสาสื่อสาร การ์ดเรล ท่อเหล็กขนาดต่างๆ รวมทั้งเหล็กรูปพรรณ และโครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบทุกชนิด ฯลฯ สำหรับบริษัทฯ ร้านค้าและบุคคลทั่วไป