บริษัท สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นนโยบายคุณภาพ ดังนี้ ‘’บริษัท สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด จะผลิตสินค้าคุณภาพและบริการ เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดและความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนบริษัทฯ ต้องรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”